S‘inicia una nova etapa en l’itinerari formatiu del sector Tèxtil subvencionat per la Diputació de Girona dins el programa Projectes Singulars.

El passat divendres 9 de setembre, un cop acabades les formació centrades en adquisició de competències bàsiques laborals i, per altra banda tècniques professionalitzadores en el sector tèxtil, va començar la formació en associacionisme, la qual té per objectiu empoderar i donar eines a les participants per tal que es puguin constituir en associació i, així poder començar a generar impacte econòmic i social.