Projecte Treball als Barris

L’Ajuntament de Salt, a través de l’Espai Municipal d’Ocupació (EMO), porta a terme aquest projecte des de l’any 2008. Enguany aquest programa beneficiarà directament a més de 550 persones i en permetrà la contractació de 16, de les qual 5 són persones tècniques.

El projecte Treball als Barris, dóna una resposta integral en l’àmbit de l’ocupació i el desenvolupament econòmic a través dels seus diferents programes. El projecte està subvencionat pel Servei d’Ocupació de Catalunya i el Ministerio de Trabajo, Migraciones y Seguridad Social i pel projecte 2021-2022 ha atorgat a l’Ajuntament de Salt 395.716,86 €.

Aquesta acció està subvencionada pel Servei Públic d’Ocupació de Catalunya en el marc del Programa de suport als territoris amb majors necessitats de reequilibri territorial i social: projecte Treball als barris.

Per més informació al següent enllaç:

https://serveiocupacio.gencat.cat/ca/detall/article/Treball-als-barris

Contractació de joves en pràctiques beneficiaris del programa de Garantia Juvenil

L’Ajuntament de Salt ha contractat 5 persones joves, amb un nivell formatiu mig i alt, per treballar a diferents àrees de l’entitat local, per un període 6 mesos. Aquest programa va destinat a persones menors de 30 anys inscrits al Servei d’Ocupació de Catalunya (SOC) com a demandants d’ocupació no ocupats i al programa de Garantia Juvenil.

Enguany l’Ajuntament de Salt a rebut 55.000€ per portar-lo a terme, i està cofinançat per la Iniciativa d’Ocupació Juvenil i el Fons Social Europeu 2014-2020, amb un cofinançament del 91,89%.

Per més informació al següent enllaç:

https://serveiocupacio.gencat.cat/ca/detall/article/Contractacio-en-practiques-de-persones-joves-beneficiaries-de-la-Garantia-Juvenil-SOC-JENP-00001

Programa Treball i Formació

L’Ajuntament de Salt ha contractat 6 persones a través d’aquesta subvenció, que integra accions d’experiència laboral i 60 hores de formació transversal per un període de 6 o 12 mesos a jornada complerta. Està dirigit a persones aturades prioritàriament majors de 45 i 52 anys, que hagin exhaurit la prestació per desocupació i/o subsidi.

L’Ajuntament de Salt disposa de 96.158,00 euros per dur a terme el Programa Treball i Formació per a 6 participants. Aquest programa està cofinançat pel Servei d’Ocupació de Catalunya (SOC), el Servicio Público de Empleo Estatal i el Fons Social Europeu.

Per més informació al següent enllaç:

https://serveiocupacio.gencat.cat/ca/soc/ambits/foment-de-locupacio/programa/

XSLPE

Des de l’any 2009 l’Ajuntament de Salt pertany a la Xarxa de Serveis Locals de Promoció Econòmica (XSLPE), mitjançant la qual es constitueix un espai de treball per millorar la capacitació dels municipis i les comarques en la realització de polítiques locals de promoció econòmica.

Pel fet de pertànyer a la xarxa, l’Ajuntament de Salt pot optar a una subvenció per import de 6.000 euros, per a la prestació de creació i consolidació empresarial, a través de vàries línies de treball dins l’àmbit de la Promoció Econòmica; atenent les línies d’actuació: a) Mercat de treball , b) Teixit productiu, c) Sector comercial i d) Altres iniciatives relacionades amb el desenvolupament local, com és l’Economia Social i Solidaria.

Planificació sectorial

L’any 2019 l’Ajuntament de Salt va obtenir una subvenció per elaborar documents de planificació sectorial i plans d’actuació. Aquesta convocatòria tenia per finalitat l’elaboració de documents de planificació sectorial i plans d’actuació vinculats al desenvolupament local (mercats, polígons industrials, comerç, espais d’allotjament empresarial i altres àmbits concrets d’actuació) com a eina de suport a la presa de decisions sobre actuacions en el territori dels ens locals adherits a l’XSLPE.

En aquest sentit, es dona continuïtat al Pla estratègic d’economia social i solidària, portant a terme un dels projectes potencials: Pla d’actuació del sector de les cures del municipi de Salt.