Projecte Treball als Barris

L’Ajuntament de Salt, a través de l’Espai Municipal d’Ocupació (EMO), porta a terme aquest projecte des de l’any 2008. Enguany aquest programa beneficiarà directament a més de 550 persones i en permetrà la contractació de 16, de les qual 5 són persones tècniques.

El projecte Treball als Barris, dóna una resposta integral en l’àmbit de l’ocupació i el desenvolupament econòmic a través dels seus diferents programes. El projecte està subvencionat pel Servei d’Ocupació de Catalunya i el Ministerio de Trabajo, Migraciones y Seguridad Social i pel projecte 2021-2022 ha atorgat a l’Ajuntament de Salt 395.716,86 €.

Aquesta acció està subvencionada pel Servei Públic d’Ocupació de Catalunya en el marc del Programa de suport als territoris amb majors necessitats de reequilibri territorial i social: projecte Treball als barris.

Per més informació al següent enllaç:

https://serveiocupacio.gencat.cat/ca/detall/article/Treball-als-barris

Contractació de joves en pràctiques beneficiaris del programa de Garantia Juvenil

L’Ajuntament de Salt ha contractat 5 persones joves, amb un nivell formatiu mig i alt, per treballar a diferents àrees de l’entitat local, per un període 6 mesos. Aquest programa va destinat a persones menors de 30 anys inscrits al Servei d’Ocupació de Catalunya (SOC) com a demandants d’ocupació no ocupats i al programa de Garantia Juvenil.

Enguany l’Ajuntament de Salt a rebut 55.000€ per portar-lo a terme, i està cofinançat per la Iniciativa d’Ocupació Juvenil i el Fons Social Europeu 2014-2020, amb un cofinançament del 91,89%.

Per més informació al següent enllaç:

https://serveiocupacio.gencat.cat/ca/detall/article/Contractacio-en-practiques-de-persones-joves-beneficiaries-de-la-Garantia-Juvenil-SOC-JENP-00001

Programa Treball i Formació

L’Ajuntament de Salt ha contractat 6 persones a través d’aquesta subvenció, que integra accions d’experiència laboral i 60 hores de formació transversal per un període de 6 o 12 mesos a jornada complerta. Està dirigit a persones aturades prioritàriament majors de 45 i 52 anys, que hagin exhaurit la prestació per desocupació i/o subsidi.

L’Ajuntament de Salt disposa de 96.158,00 euros per dur a terme el Programa Treball i Formació per a 6 participants. Aquest programa està cofinançat pel Servei d’Ocupació de Catalunya (SOC), el Servicio Público de Empleo Estatal i el Fons Social Europeu.

Per més informació al següent enllaç:

https://serveiocupacio.gencat.cat/ca/soc/ambits/foment-de-locupacio/programa/

XSLPE

Des de l’any 2009 l’Ajuntament de Salt pertany a la Xarxa de Serveis Locals de Promoció Econòmica (XSLPE), mitjançant la qual es constitueix un espai de treball per millorar la capacitació dels municipis i les comarques en la realització de polítiques locals de promoció econòmica.

Pel fet de pertànyer a la xarxa, l’Ajuntament de Salt pot optar a una subvenció per import de 6.000 euros, per a la prestació de creació i consolidació empresarial, a través de vàries línies de treball dins l’àmbit de la Promoció Econòmica; atenent les línies d’actuació: a) Mercat de treball , b) Teixit productiu, c) Sector comercial i d) Altres iniciatives relacionades amb el desenvolupament local, com és l’Economia Social i Solidaria.

Programa Projectes Singulars

L’any 2022, l‘Ajuntament de Salt, a través de l’Espai Municipal d’Ocupació (EMO) va obtenir la subvenció de Projectes Singulars de la Diputació de Girona. Es tracta d’un programa de suport a les entitats locals per fomentar projectes innovadors, amb capacitat de millora socioeconòmica del territori. En el cas de Salt ha permés desenvolupar el projecte: «Qsir i saltar: formació per a la reactivació del sector tèxtil al municipi de Salt.

El projecte respon a la implementació d’una acció formativa de caràcter integral, de quaranta-dues hores de durada, a raó de catorze sessions setmanals de tres hores, que incorpora l’acompanyament tutorial i l’assessorament personalitzat posterior adaptat a les necessitats i objectius de cada participant. En l’activitat es promou la participació directa, amb l’objectiu de constituir un ens cooperatiu amb personalitat jurídica pròpia que generi activitat econòmica al territori que reverteixi en la generació d’atoocupació.

Planificació sectorial

L’any 2019 l’Ajuntament de Salt va obtenir una subvenció per elaborar documents de planificació sectorial i plans d’actuació. Aquesta convocatòria tenia per finalitat l’elaboració de documents de planificació sectorial i plans d’actuació vinculats al desenvolupament local (mercats, polígons industrials, comerç, espais d’allotjament empresarial i altres àmbits concrets d’actuació) com a eina de suport a la presa de decisions sobre actuacions en el territori dels ens locals adherits a l’XSLPE.

En aquest sentit, es dona continuïtat al Pla estratègic d’economia social i solidària, portant a terme un dels projectes potencials: Pla d’actuació del sector de les cures del municipi de Salt.