Pla Estratègic de desenvolupament econòmic de l’ocupació de Salt

L’any 2019 es va treballar per l’elaboració del Pla Estratègic de desenvolupament econòmic i promoció de l’ocupació al municipi de Salt. Es van realitzar diverses sessions de treball amb el personal tècnic de l’EMO i altres persones tècniques de l’Ajuntament. També van col·laborar en l’elaboració d’aquest pla les entitats de la Taula FiL.

Properament s’aprovarà per Ple el Pla Estratègic de Desenvolupament Econòmic i de l’Ocupació de Salt per duu a terme accions pel període 2020-2025.

Consulta el pla estratègic aquí

Pla Estratègic d’Economia Social i Solidària

Des de l’àrea d’emprenedoria de l’EMO es va veure la necessitat d’apostar per un document estratègic en l’àmbit de l’Economia Social i Solidària. Durant 6 mesos s’han fet diferents sessions de treball i n’ha resultat un pla molt elaborat amb una cinquantena d’accions per realitzar al llarg dels propers anys. Aquest pla ha estat finalment aprovat pel Ple Municipal de Salt del mes de maig de 2021 i ja s’han començat a impulsar les primeres accions. Podeu consultar el document sencer aquí.