Pla Estratègic de desenvolupament econòmic de l’ocupació de Salt

L’any 2019 es va treballar per l’elaboració del Pla Estratègic de desenvolupament econòmic i promoció de l’ocupació al municipi de Salt. Es van realitzar diverses sessions de treball amb el personal tècnic de l’EMO i altres persones tècniques de l’Ajuntament. També van col·laborar en l’elaboració d’aquest pla les entitats de la Taula FiL.

Properament s’aprovarà per Ple el Pla Estratègic de Desenvolupament Econòmic i de l’Ocupació de Salt per duu a terme accions pel període 2020-2025.

Pla Estratègic d’Economia Social i Solidària

Des de l’àrea d’emprenedoria de l’EMO es va veure la necessitat d’apostar per un document estratègic en l’àmbit de l’Economia Social i Solidària. Durant 6 mesos s’han fet diferents sessions de treball i n’ha resultat un pla molt elaborat amb una cinquantena d’accions per realitzar al llarg dels propers anys. Aquest pla ha estat aprovat i es realitzaran les primeres accions aquest 2020.