Prospecció d’empreses

Gestió d’ofertes de treball

Cerca de candidats/es i gestió de processos selectius

Assessorament en la definició de perfils professionals

Espais de trobada entre empreses i candidats/es

Cessió d’espais

Formació per a les empreses

Organització de jornades i fires de treball