Orientació i assessorament individual

A través d’entrevistes individuals oferim un servei personalitzat a:

  • Persones que ja tenen assolides les competències bàsiques i transversals però que necessiten un assessorament puntual per a la recerca de feina.
  • Persones que han cursat una formació per l’ocupació i, per tant, ja coneixen les principals eines, canals i estratègies vers la recerca de feina però que requereixen d’una demanda concreta.
  • Persones que busquen una millora de l’ocupació i que per conciliació horària no poden assistir a les accions grupals d’orientació.
  • Persones amb un bagatge competencial més complet (persones amb nivell formatiu alt i amb habilitats transversals consolidades). Es treballen de forma concreta els punts clau en el seu procés vers la inserció en el mercat laboral.
  • Persones que es plantegen o necessiten un reciclatge professional. Es planteja l’entrenament necessari vers l’assoliment de les habilitats per activar un canvi professional.

Formulari Cita prèvia