Informació, orientació i assessorament en emprenedoria

Suport a la consolidació empresarial

Formació per a persones emprenedores

Programa Salt Xef

Coworking i Viver d’Empreses Creativoculturals

Impuls i assessorament en Economia Social i Solidària

Organització de jornades i activitats de networking