Gestió d’ofertes de treball

Amb l’objectiu d’impulsar l’ocupabilitat de les persones del municipi i de respondre a les necessitats de les empreses del territori, oferim gratuïtament el nostre servei de gestió d’ofertes des del qual podem:

o Ajudar-vos a definir el perfil professional.
o Fer difusió de l’oferta de feina a través de múltiples canals.
o Reportar-vos les candidatures més ajustades al perfil sol•licitat.
o Assessorar-vos i col•laborar en la selecció final.
o Informar-vos sobre bonificacions i ajuts a la contractació.

    DADES DE L'EMPRESA

    DADES DE L'OFERTA

    En breu ens posarem en contacte amb vosaltres per tal de demanar-vos més detalls de la vacant i de les condicions laborals.

    Declaro que totes les dades són certes i estic d'acord amb les condicions del Servei.Llegir condicions