Servei d’atenció a les persones

Espai d’ofertes laborals

Orientació i assessorament individual

Preparació d’entrevistes de feina

Espai Obert

Gestió d’ofertes i processos selectius

Accions grupals