Amb la finalització de la formació a les persones que faran de mentores i amb la presentació de les parelles, iniciem el programa pilot de mentoria en l’àmbit socio-laboral, que pretén establir xarxes de relació entre la ciutadania del territori i, així contribuir a generar un vincle de treball comú.  L’objectiu final del programa és afavorir la inserció socio-laboral de la persona mentoritzada i millorar el desenvolupament i creixement personal de les dues parts implicades (mentor/a i mentorat/ada).