Es posa en marxa l’Ingrés Mínim Vital, una nova prestació de la Seguretat Social.

Què és l’ingrés mínim vital?

Es tracta d’un conjunt de mesures articulades al voltant d’una nova prestació no contributiva de la Seguretat Social que garantirà uns ingressos mínims mensuals a llars en situació d’especial vulnerabilitat

L’objectiu és combatre la pobresa extrema i l’exclusió social. Es busca l’autonomia de les persones, que puguin viure amb dignitat, al mateix temps que contribueixen a l’economia general amb la despesa que fan, és a dir, que les famílies en situació precària tinguin una participació activa en la societat.

A Catalunya ja existeix la renda garantida de ciutadania i serà compatible amb aquesta nova prestació.

Característiques:

L’ingrés Mínim Vital està dissenyat de manera que completa les rendes preexistents (entre d’altres, les salarials) fins el llindar garantit per a cada tipus de llar. Si no es compta amb rendes, s’asseguraria la totalitat del llindar garantit; però si es disposa d’elles, es cobriria la diferència entre el llindar garantit i la renda ja existent. D’aquesta manera, la renda mínima garantida és de 10.070 euros l’any per llar, mentre que l’import de la prestació serà d’uns  4.400 euros anuals.

En què consisteix: 

L’ingrés Mínim Vital és una prestació per a llars de qualsevol mida, també les unipersonals. A cada llar hi haurà un titular que sol.licitaria la prestació. Si la llar està formada per una sola persona el titular tindrà entre 23 i 65 anys i portar al menys tres anys constituït com a llar. Si la llar té dos o més membres, de manera general l’edat del titular estarà entre 23 i 65 anys tret dels casos en que es compti amb fills menors a càrrec. Aquestes llars hauran de portar constituïdes al menys un any.

Sol.licitud

L’ingrés mínim vital es podrà demanar a partir del 15 de juny. A les peticions dels primers tres mesos es cobraran amb efecte retroactiu a 1 de juny. La Seguretat Social comptarà amb tres mesos per a respondre la sol.licitud.

Quants diners es cobraran?

La quantitat que es rebrà anirà dels 462 als 1.015 euros mensuals, en 12 pagues. Hi haurà fins a 14 tipologies. És una renda pensada per a les famílies i dependrà del tipus de llar, dels diners que ingressin i de si hi ha fills, gent gran o depenent a càrrec. També s’aplicaran complements per a les famílies monoparentals amb baixos ingressos i es tindrà en compte si hi ha un cas de violència masclista.

Per a un adult sol, serà l’equivalent a la prestació no contributiva de la Seguretat Social, que ara és de 395,60 euros per 14 pagues.

Quins requisits cal complir?

Sobretot dependrà de la renda de l’últim any. Es miraran els ingressos que entren a cada casa i es dividiran pel nombre de persones que hi viuen, aplicant coeficients diferents per a adults i per a infants. Però també es tindrà en compte la pobresa sobrevinguda, sobretot amb la crisi de la Covid-19, quan els ingressos siguin menors que l’any anterior.

A més, és imprescindible buscar feina activament.

També es tindran en compte les propietats. Si la família té un pis valorat en més de cent mil euros no hi podrà accedir, encara que no tingui ingressos.

Les persones que visquin al mateix domicili han de tenir vincles familiars. Han de ser matrimoni o parella de fet, i s’inclouen familiars fins a segon grau.

També hi ha limitacions d’edat: els demandants de l’ajuda han de ser més grans de 23 anys i menors de 65. En el cas que el sol·licitant visqui sol, haurà de tenir com a mínim 21 anys i estar emancipat des de fa almenys tres anys.

Us deixem l’enllaç del simulador del web de la Seguretat Social per comprovar si compliu els requisits per ser beneficiari.

https://ingreso-minimo-vital.seg-social-innova.es/simulador