Prospecció d’empreses

Establir un canal de col·laboració amb el teixit empresarial del territori amb l’objectiu de detectar les necessitats del mercat de treball local, facilitar el procés de gestió d’ofertes, oferir serveis de reclutament, selecció de personal i assessorament en matèria de bonificacions i reduccions a la contractació laboral. A més, establir relacions de cooperació i col·laboració amb les empreses que puguin generar ofertes de treball adaptades als perfils professionals  de les persones usuàries dels nostres serveis.