Impuls i assessorament en Economia Social i Solidària

A l’Ajuntament de Salt apostem per la promoció local de l’economia social i cooperativa a través de:

  • Conveni amb l’Ateneu Cooperatiu Terres Gironines com a membres col·laboradors, per la promoció de l’economia social i solidària i particularment el cooperativisme.
  • Som municipi fundador de la Xarxa de Municipis per l’Economia Social i Solidària (XMESS).
  • Hem portat a terme un Pla Estratègic de l’economia social i cooperativa al municipi de Salt.
  • Participem en esdeveniments i organitzem jornades:

– Xerrades de sensibilització en Economia Social i cooperativisme.
– Jornades de treball dels municipis membres de la XMESS.
– Jornades sobre alternatives d’accés i tinença d’habitatge.
– Participem de les Bones pràctiques en Economia Social i Solidària a les comarques gironines.