Dins del marc del programa Treball als Barris, des de l’EMO de Salt i amb la col.laboració del grup SERSA s’ha organitzat el Certificat de professionalitat d’Atenció Sociosanitària per a persones dependents en institucions socials. És una formació habilitadora de 490h formatives amb inici al juny i finalització a finals d’octubre d’enguany.

Es tracta d’una acció formativa que sorgeix del “Pla d’actuació del sector de les cures del municipi de Salt” amb la voluntat de generar un impacte en l’economia local i en la generació d’ocupació al municipi de Salt a través del desenvolupament del sector estratègic de les cures.

L’itinerari formatiu proposat contempla la capacitació professionalitzadora de persones que, o bé no poden exercir l’ocupació per no disposar de la titulació adient, o bé la desenvolupen en condicions precàries i/o vinculada a l’economia submergida. De l’exploració dels requeriments formatius necessaris per a aquest perfil professional, s’extreu que l’acreditació del Certificat de Professionalitat Atenció Sociosanitària a persones dependents en institucions socials és un requisit indispensable per ocupar-se en el sector de les cures.

L’objectiu final de l’activitat és oferir una acció formativa que permeti millorar l’ocupació al territori dels col·lectius més vulnerables o amb més dificultat d’accés al mercat de treball.