Taula Fil

Des de l’EMO seguim liderant la Taula de Formació i Laboral (Taula FiL) de Salt, formant part de la comissió operativa juntament amb les àrees de joventut, educació i convivència. L’objectiu és treballar per la coordinació de totes les entitats públiques i privades del territori que estan en l’àmbit de l’ocupació i que comparteixen objectius i interessos comuns. La Taula FiL funciona amb dos plenaris anuals i un treball tècnic a partir de les comissions sorgides de la detecció de necessitats.