Servei d’atenció a les persones

Servei d’informació i orientació inicial a càrrec d’un/a tècnic/a d’ocupació. El servei d’atenció a les persones es realitza de dilluns a divendres en horari de 10.00 a 13.00h. A través d’aquesta atenció inicial, s’informa a les persones i se les orienta i deriva cap als recursos i serveis més indicats, ja siguin propis o externs, segons les seves necessitats i demandes.