Des de la implementació de la Llei 2/2004, de 4 de juny, de millora de barris, àrees urbanes i viles que requerien atenció especial, que permetria des d’ençà finançar projectes d’intervenció integral que tinguessin per objectiu la millora urbanística, social i econòmica dels barris amb especials dificultats, l’Ajuntament de Salt, a través del Programa de Treball als Barris, ha estat vetllant per millorar la qualitat de vida dels ciutadans i ciutadanes de Salt.

Enguany el Programa Treball als Barris, finançat pel Servei d’Ocupació de Catalunya, amb vigència fins el 31 d’octubre de 2021, té com a principal objectiu el foment del desenvolupament local i de l’activitat econòmica i la millora de les competències professionals de les persones desocupades per afavorir la seva inserció laboral.

En el marc d’aquest aquest projecte es donarà continuïtat al Dispositiu d’Inserció Sociolaboral de l’Espai Municipal d’Ocupació (EMO), dirigits als veïns i veïnes de Salt. El Dispositiu té com a finalitat acompanyar les persones en situació de vulnerabilitat en el seu procés de recerca de feina, a través d’accions d’informació, orientació, assessorament i formació.. També s’ofereixen serveis relacionats amb l’assessorament sobre prestacions contributives i assistencials i de borsa de treball. Aquestes accions compten amb el suport de cinc tècnics/ques.

En relació a les accions de capacitació professional dels usuaris i usuàries, enguany destaca l’aposta de l’EMO pel foment de la formació en tecnologies de la informació i de la comunicació, en una clara intenció d’intentar reduir l’escletxa digital al municipi de Salt. En aquest sentit, s’han programat durant l’any 2021 diversos cursos d’iniciació a la informàtica, així com de millora de les competències digitals per optimitzar el procés de recerca de feina. També s’han programat tallers adreçats al coneixement dels sectors amb més índex d’ocupabilitat al territori, el primer dels quals es va dur a terme el passat dia 27 de gener, dedicat al sector dels serveis auxiliars per a empreses (facility services), amb un bon èxit de participació. La jornada va comptar amb la presència de dues empreses referents en el sector com són la Cooperativa Avancem Santa Clara i 0Pols.

El programa de Treball als Barris també preveu impulsar l’experienciació laboral a través de la contractació directa de 12 agents d’informació ciutadana (prèviament formats/ades), 8 dinamitzadors/es de menjador i tres persones de suport a diverses àrees de l’Ajuntament (Territori, Arxiu, etc.). Aquestes contractacions estan orientades a afavorir la inserció de col·lectius vulnerables, i tindran una durada de 9 mesos.