Formació per a les empreses

Periòdicament preparem un calendari formatiu que dissenyem en funció de les necessitats detectades en la prospecció d’empreses. Les empreses que així ho requereixin podran sol·licitar informació per tal de realitzar formació de cares a la contractació laboral o per als mateixos treballadors/es.