Cerca de candidats/es i gestió de processos selectius

Un cop identificades les necessitats de personal de les empreses, cerquem candidats/es d’acord al perfil demanat i donem suport a les empreses i/o gestionem directament els processos de selecció, donant molta importància a totes les fases de la selecció de personal per tal de trobar el candidat/a idoni/idònia i aconseguir la seva adaptació a l’empresa.