Assessorament en la definició de perfils professionals

Donem suport en la definició del perfil professional de llocs de treball per cobrir, que implica la descripció clara del conjunt de capacitats i competències d’una persona per encarar responsablement les funcions i tasques d’una determinada ocupació o professió.