Suport a la consolidació empresarial

Es tracta d’un servei de suport a la consolidació i creixement d’empreses amb el fi de:

  • potenciar i consolidar els projectes i les empreses del municipi.
  • millorar la competitivitat de les empreses gràcies a incrementar el coneixement en gestió empresarial de les persones que les dirigeixen recollir les necessitats formatives amb l’objectiu de programar una oferta formativa adaptada i a mida. (consulta l’apartat de formació)
  • Informar i orientar les persones a càrrec de la seva petita o mitjana empresa, amb menys de 3 anys d’antiguitat, i busquen millorar-ne la situació