Informació, orientació i assessorament en emprenedoria

  • Informació i assessorament personalitzat en la fase de creació del projecte de negoci
  • Tutories per elaborar el pla d’empresa
  • Assessorament sobre aspectes tècnics i jurídics relacionats amb la legalització d’activitats
  • Acompanyament en la tramitació de la capitalització de l’atur
  • Informació sobre finançament, ajudes i subvencions