L’ajut serà de 200 euros en un únic pagament i s’haurà de destinar a l’adquisició de productes d’alimentació, farmàcia i altres subministraments bàsics

El podran sol·licitar les persones treballadores afectades per un ERTO, les persones treballadores amb contracte temporal que han estat acomiadades i també les persones treballadores per compte propi

Es tracta d’un ajut per fer front als efectes socials immediats de la crisi sanitària i el Departament calcula que pot beneficiar unes 300.000 persones.

Llegiu tota la notícia aquí aquí