Us recordem que podeu tramitar l’Ajut d’urgència per a persones treballadores afectades econòmicament per la #COVID19

S’ha de tramitar telemàticament a través d’aquest enllaç

a) REQUISITS

  • Majors de 18 anys.
  • Cal estar empadronat i residir legalment en un municipi de Catalunya.
  • La persona sol·licitant ha de tenir familiars a càrrec que convisquin amb ella.

b) SUPÒSITS

Treballador per compte aliè:

  • Afectat per un ERTO per força major o per causes econòmiques, tècniques i de producció
  • Amb contracte de treball de caràcter temporal extingit
  • Fix discontinu

Treballador per compte propi i haver hagut de suspendre o reduir la seva activitat econòmica

c) REDUCCIÓ DEL 30% DELS INGRESSOS

Haver patit una reducció involuntària de les seves rendes del treball o de la seva facturació del total
dels mesos de març i abril de 2020, superior al 30% en comparació amb el mateix període de l’any
anterior.

d) SUMA D’INGRESSOS DE LA UNITAT FAMILIAR MARÇ I ABRIL 2020

Els ingressos econòmics de la persona sol·licitant i tota la seva unitat familiar durant els mesos de març i
abril de 2020 han de ser en mitjana mensual inferiors a 2.098,37 euros bruts mensuals.