Cessió d’espais

Facilitem espais i sales de formació i reunió a empreses que vulguin realitzar processos de selecció, jornades, reunions i /o formacions, i en general accions que tinguin com a finalitat la inserció laboral i l’ocupabilitat de les persones del territori, tot conforme la reglamentació de l’Ajuntament.